1 Mt. Heng Shan Nan, Hunan; Taoist mountain of the south
2 Mt. Heng Shan Bei, Shanxi; Taoist mountain of the north
3 Mt. Hua Shan, Shaanxi; Taoist mountain of the west
4 Mt. Tai Shan, Shandong; Taoist mountain of the east
5 Mt. Song Shan, Henan; Taoist mountain of the center
6 Mt. Emei Shan, Sichuan; Buddhist mountain of the west
7 Mt. Wu Tai Shan, Shanxi; Buddhist mountain of the north
8 Mt. Jin Hua Shan, Anhui; Buddhist mountain of the south
9 Mt. Pu Tuo Shan, Zhejiang; Buddhist mountain of the east
10 Mt. Huang Shan, Anhui
11 Matsu Temple, Meizhou Island, Fujian
12 Mt. Lu Shan, Jiangxi
13 Mt. Wu Yi Shan, Fujian
14 Mt. Amnyemaqen (Magen Gangri), Qinghai
15 Mt. Luo Fu Shan, Guangdong
16 Mt. Mao Shan, Jiangsu
17 Mt. Tian Tai Shan, Zhejiang
18 Mt. Lao Shan, Shandong
19 Mt. Zhong Nan Shan, Shaanxi
20 Mt. Ge Zao Shan, Jiangxi
21 Mt. Qing Cheng Shan, Sichuan
22 Mt. Shao Shan, Hunan
23 Mt. Wu Dang Shan, Hubei
24 Mt. Gu Shan, Fujian
25 Mt. Ding Hu Shan, Guangdong
26 Mt. Long Hu Shan, Jiangxi
27 Mt. Mai Ji Shan, Gansu
28 Mt. Kawakarpo, Yunnan
29 Mt. Kong Dong Shan, Gansu
30 Mt. Qian Shan, Liaoning (Taoist mountain)
31 Mt. Qi Yun Shan, Anhui (Taoist mountain)
32 Mt. San Qing Shan, Jiangxi (Taoist mountain)
33 Mt. Miao-feng Shan, Hebei
34 Mt. Huang Mei Shan, Hubei
35 Mt. Ji Zu Shan, Yunnan
36 Mt. Tian Long Shan, Shanxi
37 Mt. Jing Gang Shan, Jiangxi
38 Mt. A Yu Wang Shan, Zhejiang