THE NAMES OF THE GODS

The Nibiruan Council Of Twelve

and their names translated into 12 language groups

 

by Robertino Solàrion
 

 

NIBIRUAN  ANU ANTU NINKHURSAG ISKHUR
SUMERIAN ANSHAR APSU/NINTUD NINMAH ADAD
EGYPTIAN GEB/SEB NUT/NEITH ISIS HORUS
GREEK KRONOS RHEA HERA ARES
ROMAN SATURN OPS JUNO MARS
SANSKRIT SAVITAR ADITI ADITI MITRA
HINDI TVASHTAR APO HARITI MITHRAS
MAYAN AKANCHOB AKNA COATLICUE HUITZILOPOCHTI
INCAN INTI/PUNCHAU QUILLA PACHAMAMA PACHACAMAC
TEUTONIC BURI/MANNUS TUISTO EDUN/BESTLA TIW/TYR/VE
SLAVONIC SVAROG MATI-ZEMLYA DENNITSA PERUN
FINNO-UGRIC UKKO AKKA/RAUNI MADER-AKKA ARIANROD
CELTIC EOCHARD DANU/ANU BOANNA ANGUS/OG

NIBIRUAN ENLIL NINLIL ENKI NINKI
SUMERIAN ASSHUR NAMMU EA/URKI DAMKINA
EGYPTIAN OSIRIS MA'AT SETH NEPHTHYS
GREEK  ZEUS MAIA POSEIDON LIBYA
ROMAN JUPITER MAJESTA NEPTUNE AFRICA
SANSKRIT INDRA INDRANI AGNI SVAHA
HINDI VISHNU MAYA AHRIMAN/SHIVA GANGA
MAYAN TLALOC CHALCHIUTLICUE ITZAMNA ???
INCAN CATEQUIL/PILAN CUYCHA VIRACOCHA COCHA
TEUTONIC THOR/DONAR JØRD HOENIR ???
SLAVONIC DAZHBOG MYESYATS OGON MARZANNA
FINNO-UGRIC ILMA ??? AHTI VELLAMO
CELTIC DAGDA GWYDIAN MANANNAN ???

NIBIRUAN NANNAR NINGAL UTU INANNA
SUMERIAN SIN NINSHA SHAMASH ISHTAR
EGYPTIAN THOTH SESHETA HARPOCRATES HATHOR
GREEK HERMES LETO APOLLO APHRODITE
ROMAN MERCURY LATONA HELIOS VENUS
SANSKRIT SUDHANVAN SARANYA RUDRA USHAS
HINDI BUDDHA YASODHARA RAMA LAKSHMI
MAYAN QUETZALCOATL XILONEN XOCHIPILI TLAZOLTEOTL
INCAN PIHUECHENYL ??? TAMENDONARE CHASCA
TEUTONIC ODIN/WODEN SIF ULL/MAGNI FRIJI/FRIGG
SLAVONIC VOLGA ??? VARPULIS KUPALA
FINNO-UGRIC VOGUL VIZANYA ??? ???
CELTIC LUG/LLEW ??? NUADA/LUDD BRIGIT